Taghvim Roomizi Serial Shahrzad - تقویم رومیزی سریال شهرزاد


تقویم رومیزی سریال شهرزاد در کنار اطلاعات ایام رسمی کشور در هر روز , تاریخ تولد چهره های شناخته شده فرهنگی و سینمایی و ورزشی کشور نیز ثبت شده است . همچنین برای هر یک از ۱۲ ماه سال تصویر یکی از بازیگران شهرزاد نیز  گذاشته شده است
Click Here To Buy